It-logo
FIN | ENG

Infotripla Oy

Vuonna 2001 perustettu suomalainen informaatioalan palveluyritys. Tarjoamme ja kehitämme asiakkaillemme tietojärjestelmiä ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluita asiakkaiden tarpeista lähtien. Keskeisimmät toimialamme ovat liikenne ja logistiikka. Asiakkaitamme ovat Liikennevirasto, Trafi, kaupungit, ELY-keskukset, ITS Finland ry, logistiikkayritykset, informaatiopalveluiden tuottajat.


Tarinamme

Infotripla on suomalainen liikenteen ja liikkumista tukevien palveluiden ja järjestelmien vahva edelläkävijä. Yrityksemme on ollut yli 10 vuotta aktiivisesti luomassa ja kehittämässä suomalaista älyliikenneosaamista yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Uusien, innovatiivisten, avoimien ratkaisujen - liikenteen seurantaan, palveluihin, liiketoimintamalleihin, yhteistyöhön - lisäksi yrityksemme on vuosien saatossa tuonut asiakkaidemme käyttöön uuden tavan tuottaa liikkumista tukevia palveluita palvelumallilla. Palvelumallilla huolehditaan asiakkaiden korkeasta tuottavuudesta sekä ketterästä palveluiden käyttöönotosta ja kehityksestä. Näin vältetään massiiviset kehitysinvestoinnit, pitkäksi venyvät kehitysprojektit sekä syntyvien ratkaisujen joustamattomuus. Asiakas maksaa tuloksista ja palvelusta - ei epävarmoista kehityshankkeista!

Filosofiamme

Yrityksemme filosofia perustuu laadukkaaseen, joustavaan ja kustannustehokkaaseen toimintatapaan, minkä myötä syntyvästä edelläkävijyydestä hyötyvät lisäksemme asiakkaamme. Yrityksemme hyödyntää informaatiopalveluiden toteuttamisessa avoimia, joustavia ja ketteriä ratkaisuja. Omaksumme asiakkaan tarpeet omiksemme ja tuomme oman korkealuokkaisen asiantuntijuutemme osaksi asiakkaan kehitysprosessia. Yrityksemme toteuttaa strategiaansa pitkäjänteisesti ja pyrkii siten osaltaan vahvistamaan toimintansa kulmakiviä; luotettavuutta, edelläkävijyyttä, innovaatioita ja asiakaslähtöisyyttä.

Arvomme

Yhteistyö asiakkaidemme toiminnan kehittämisessä on tärkeimpiä arvojamme. Arvojamme ovat myös kotimaisen korkealuokkaisen osaamisen hyödyntäminen sekä toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen - asiakkaillemme tarjottavien ratkaisujen luotettavuuden sekä jatkuvuuden turvaamiseksi.

Tuotteemme

Tuotteemme ja ratkaisumme perustuvat korkealuokkaiseen kokemukseemme älyliikenneratkaisujen kehittämisessä lähellä asiakkaita ja huomioiden heidän tarpeensa. Kehitämme ratkaisujamme jatkuvasti toimialan kiivaan kehittymisen syklissä. Tuotteidemme toteutuksessa hyödynnetään omaa ja kumppaneidemme suomalaista teknologiaosaamista asiakastyytyväisyyden ja joustavuuden maksimoimiseksi.


Asiakkaitamme ja kumppaneitamme

 • -
 • -
 • -
 • -

Tuotteet ja palvelut

Infotriplan tuotteet ja palvelut perustuvat tieto- ja palveluytimeen.

Ydin

 • mahdollistaa ketterän ja kustannustehokkaan tuote- ja palvelutuotannon ja –kehityksen
 • koostaa eri lähteistä kerättävästä ja rikastetusta tiedosta tuotteiden ja palveluiden lähtökohdaksi liikenteen tilannekuvan
 • jalostaa ja prosessoi sisällön kuvaamaan vallitsevaa liikenteen tilannetta sekä tilanteen todennäköistä muutosta lähiminuutteina ja tunteina.
 • mahdollistaa tiedon monikäyttöisyyden, jalostettavuuden ja laadun parantamisen

Tuotteiden ja palveluiden elinkaari hallitaan ja varmistetaan korkealuokkaisella asiakas- ja käyttäjätuella.


Loppukäyttäjille

end-user
Joustavat liikkujan palvelutuotteet

Liikkujan palvelun helposti käytettävissä eri laitteilla ja kanavissa – erityisesti monipuolisessa kaupunkiympäristössä.

 • Infotriplan liikenteen tieto- ja palveluportaalit mahdollistavat joustavan palvelukehityksen, tietojen keskitetyn jakamisen sekä liikenteen tilannekuvan välittämisen liikkujille – asiantuntijuutemme hyödyntäen.
 • Liikenteessä palvelut liikkujille mahdollisimman personoidusti ja helposti kulloinkin käytettävissä olevalla laitteella.
 • Liikenteen tilannekuvan välittäminen liikkujille täydentyy yhdistettäessä se osaksi muita informaatiovirtoja, esim. julkisissa tiloissa informaationäytöillä.

liikkumisen tietoportaalit – liikkuminen palveluna – integroitavat tietopalvelut

Tiedon hyödyntäjille

service-pro
Liikenteen tietopalvelutuotteet

Liikenteen informaation tuottaminen osaksi erityyppisiä palveluita on tehokasta, kun hyödynnetään kansainvälisiä standardoituja tietopalvelutuotteita.

 • Infotriplan tietotuotteilla mahdollistetaan avoin ja monistettava sovelluskehitys.

Standardi tietopalvelurajapinnat – tieto osana laajaa ekosysteemiä

Liikenteen ja liikkumisen ammattilaisille

trans-prof
Palvelutuotteet liikenteen ja liikkumisen ammattilaisille

Liikennetiedon kerääminen, käsittely, analysointi ja koostaminen voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja joustavasti.

 • Infotriplan liikenteen seurantaan usean vuoden aikana kehitetyt metodit kattavat tärkeimmät liikennetiedon tuottamiseksi tarvittavat tekniikat.
 • Liikenteestä syntyvän tiedon jalostaminen ja analysointi nostavat tiedon arvoa ja mahdollistavat tiedon hyödyntämisen monipuolisesti.

liikenteen tiedotteet - tiedon avaaminen - tilastointi

Case – Smart City Portfolio

Case – Smart City Portfolio

Älykkään kaupungin liikenneinformaatio- ja liikkumista tukevat palvelutuotteet Smart City -tuoteperheenä. Smart City Portfolio

 • helpottaa joustavaa liikennejärjestelmän kehittämistä kaupunkiseuduilla
 • sisältää tuotteita ja palveluita aina multimodaalista reittioppaasta kattaviin liikkumista tukeviin palveluportaaleihin
 • käytössä useilla kaupunkiseuduilla
 • tukee Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service) –konseptien toteuttamista

Asiakastarvelähtöinen. Nopea käyttöönotto. Joustava. Kustannustehokas. Asiakaspalvelutuettu.

Lue lisää: Smart City -esite

Case – Liikenteen tilannekuvatieto Datex2

Case – Liikenteen tilannekuvatieto Datex2

Datex2.fi on Eu -standardoitu liikenteen tietopalvelutuote. Datex2.fi –tietopalvelutuote

 • tarjoaa Suomen parhaan liikenteen tilannekuvatiedon
 • käytettävissä 24/7
 • sisältö laajasti aina äkillisistä häiriöistä kaupunkien katuverkon tiedotteisiin
 • tukee ITS direktiivin mukaista kansallista kehitystä

Standardi. Rikas sisältö. Varmistettu. Ajantasalla. Laatu. Asiakaspalvelutuettu.

Lue lisää: www.Datex2.fi


Uutiset

28.5.2016 Infotripla älyliikenteen Euroopan kongressissa Glasgowssa

Infotripla osallistuu älyliikennealan vuoden eurooppalaiseen ykköstapahtumaan ITS European Congressiin Glasgowssa 6.-9.6.2016. Infotriplan tuotteet ja ratkaisut esillä Suomi -paviljongilla, osastolla C60.

Lisätietoja: ITS Europe 2016 Glasgow

11.5.2016 NordicWay Coop-pilotti käynnistyy

NordicWay -hankkeen suomalainen Coop -pilotti käynnistyy. Liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävään kokeiluun haetaan kehäteitä ja Helsinki–Turku-moottoritietä käyttäviä autoilijoita. Infotripla vahvasti mukana kokeilussa Heren tukena.

Lisätietoja: Liikenneviraston tiedote
Esittely: NordicWay Coop-pilotti

18.3.2016 Infotripla kehittää liikenteen reaaliaikaista tilannekuvaa Tampereella

Infotripla on kehittämässä liikenteen reaaliaikaista tilannekuvaa osana Tampereen kaupungin käynnistämää hanketta, jossa kehitetään uusia liikenteen tilannekuvaan liittyviä innovaatioita. Tavoitteena on lisätä kaupunkiseudun liikenneinformaation kattavuutta ja luotettavuutta uusilla analyysi- ja jakelumenetelmillä, jotka hyödyntävät mm. liikennevirrassa liikkuvien ajoneuvojen keräämää mittausdataa.

Lisätietoja: Tampereen kaupungin tiedote

3.12.2015 Espoon kaupunki julkaisee katuliikenteen häiriötietoja Infotriplan avustamana

Infotriplan Smart City -tuotteiden käyttäjäjoukko kasvaa. Espoon kaupunki julkaisee Espoon alueen katuverkkoa koskevia liikennehäiriötiedotteita verkkosivuillaan. Palvelun tuottaa kaupungille Infotripla Smart City TIC –tuotteellaan.

Lisätietoja: Espoon liikennetiedotteet

21.9.2015 Infotripla älyliikenteen Maailman kongressissa Bordeaux´ssa

Infotripla osallistuu älyliikennealan vuoden ykköstapahtumaan ITS World Congressiin Bordeaux´ssa 5.-9.10.2015. Infotriplan tuotteet ja ratkaisut esillä Suomi -paviljongilla, osastolla C37. Lisäksi Infotripla esillä mm. kongressin sessiossa "CP10 Open data" torstaina 8.10. klo 15.30.

Lisätietoa:
www.itsworldcongress.com

30.6.2015 HERE Nordic Way, Coop –pilotin vetäjäksi, Infotriplan ratkaisut mukana

HERE, maailman johtava kartta- ja paikkatietopalveluyritys, on valittu Nordic Way, Coop –pilottiprojektin vetäjäksi Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston toimesta. Infotripla osallistuu pilottiin Heren kumppanina liikennetiedon hallintatuotteillaan.

Lisätietoja, Here: HERE Press Release ja HERE 360 blog
Lisätietoja, Liikennevirasto: FTA's Media release 30.6.2015

20.02.2015 Infotripla toimittaa liikennetietoja Tampereen uuteen liikenteen tilannekuvatietopalveluun

Tampereen kaupunki julkaisee liikenteen tilannekuvatietoa uudessa palvelussa verkkosivuillaan. Verkkosivuilla esitetään Infotriplan Tampereen kaupungille palveluna tuottamaa liikenteen sujuvuus-, keli- ja liikennekamerakuvatietoja, jotka koostetaan useista eri tietolähteistä. Tietopalveluissa hyödynnetään paikkatietopohjaisia, standardoituja tiedonvälitysratkaisuja (Inspire direktiivi).

Lisätietoja: Tampereen ajantasainen liikennetilanne

3.10.2014 Infotripla avaamassa Tampereen kaupungin häiriötietoja

Tampereen kaupunki julkaisee nyt Tampereen alueen katuverkkoa koskevia liikennehäiriötiedotteita avoimena datana. Liikennetiedotteet ovat sovellusten ja palvelujen kehittäjien, viranomaisten ja joukkoliikenteen järjestäjien vapaasti hyödynnettävissä avoimessa rajapinnassa. Palvelun tuottaa kaupungille Infotripla Smart City TIC –tuotteellaan.

Lisätietoja: www.tampere.fi ja wiki.itsfactory.fi

15.8.2014 Infotripla tuo markkinoille Smart City -tuoteperheen

Infotripla on tuonut markkinoillle kaupunkiseutujen liikennejärjestelmien kehittämiseksi joustavan Smart City -tuoteperheen. Tuoteperheen ratkaisuja on käytössä jo useammalla kaupunkiseudulla. Smart City -tuotteet lanseerattiin ITS Europe -kongressissa Helsingissä kesäkuussa 2014.

Lisätietoja: Smart City -esite

1.7.2014 Infotripla tuottaa Lahden kaupungille reittioppaan

Lahden kaupunki on ottanut käyttöön joukkoliikenteen reittioppaan Lahden kaupunkiseudulla liikkuville. Reittiopas on toteutettu Infotriplan Smart City Trip Planner –tuotteella, joka tarjolla osana yrityksemme Smart City –tuoteportfoliota. Tuotteen multimodaaliratkaisu on käytössä myös Oulun kaupungilla Oulunliikenne.fi –palvelussa.

Lisätietoja: lahti.reittioppaat.fi

11.6.2014 Infotripla älyliikenteen Euroopan kongressissa Helsingissä

Infotripla osallistuu älyliikennealan vuoden ykköstapahtumaan ITS European Congressiin Helsingissä 16.-19.6.2014. Infotripla esittelee tuotteitaan ja ratkaisujaan, mm. uutta älykäs kaupunki -tuoteperhettään, Suomi -paviljongilla osastollaan FP10. Lisäksi Infotripla esillä mm. kongressin executive sessiossa "ES03 - Making Money from ITS" tiistaina 17.6. klo 16 (Sali 101C) jakamassa vuosien saatossa kertyneitä ajatuksia älyliikenteen liiketoiminnasta.

Lisätietoa:
www.itsineurope.com

28.4.2014 Infotripla avaamassa jälleen julkisia liikennetietoja - nyt Liikenneviraston dataa

Liikennevirasto avaa lisää tieliikenteen sujuvuustietoja. Open Digitraffic -palvelu avaa liikenteen tiedot nyt myös yksityisille hyödyntäjille. Digitraffic on Liikenneviraston tarjoama palvelukokonaisuus, jonka kautta on saatavissa ajantasaista liikenteen sujuvuustietoa Suomen runkoverkolta.

Lisätietoa:
www.digitraffic.fi

Näytä lisää uutisia >>

20.12.2013 Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2014

Infotripla toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista Joulua ja Hyvää uutta vuotta! Olemme tänä vuonna jatkaneet perinnettämme lahjoittaa joulumuistamiseen suunnatut varat hyväntekeväisyyteen. Tänä vuonna kohteeksi valitsimme nuorten ehkäisevää päihdetyötä toteuttavan Asennetta -kampanjan.

Lisätietoa:
www.asennetta.fi

23.10.2013 Älyliikenteen palveluoperaattori

TeliaSonera Finland esittäytyi kehittyvän älyliikennemarkkinan palveluoperaattorina Liikenne- ja viestintäministeriön "Kohti Uutta Liikennepolitiikkaa - Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille 2013" -tilaisuudessa. Palveluissa yhdistyvät TeliaSoneran sekä sen avainkumppaneiden Infotripla Oy:n ja Tieto Oyj:n vahvuudet.

30.5.2013 Infotripla älyliikenteen Euroopan kongressissa Dublinissa

Infotripla osallistuu älyliikennealan vuoden ykköstapahtumaan ITS European Congressiin Dublinissa, Irlannissa 4.-7.6.2013. Infotripla esittelee tuotteitaan ja ratkaisujaan osastollaan A10. Lisäksi Infotripla osallistuu kongressin tekniseen sessioon "TS 29 - Knowledge sharing - Data issues" torstaina 6.6. klo 14 (Wicklow Meeting Room 5) jakaen kuulijoille vuosien saatossa kertyneitä kokemuksiaan liikennetiedon avaamisesta.

Lisätietoa:
www.itsineurope.com

9.04.2013 Infotripla toteutti SIRI -joukkoliikennerajapinnan

Infotripla on toteuttanut Tampereen kaupungille joukkoliikennetietoja jakavan SIRI -standardin mukaisen rajapinnan. Näin Infotripla vahvistaan edelleen rooliaan suomalaisen liikennetiedon ratkaisujen edelläkävijänä. Joukkoliikenteen SIRI -rajapinnat avattiin ITS Factoryn avoimen liikennetiedon tilaisuudessa Tampereella.

Lisätietoa:
www.itsfactory.fi

04.02.2013 Talvipyöräilykonferenssi Oulussa

Infotripla esittelee oulunliikenne.fi -palveluaan kansainvälisessä talvipyöräilyn konferenssissa Oulussa 13.-14.2.2013.

Lisätietoa:
http://www.ibikeoulu.com/

11.10.2012 Infotripla esillä ITS Worldissa

Infotripla on esillä lokakuun 22. päivä alkavassa älyliikennealan maailmankongressissa mm. esityksellä yrityksen kiitosta saaneista julkisen ja yksityisen sektorin palvelumallilla toteutetuista palveluista. Esitys pidetään torstaina 25. lokakuuta klo 17.45 alkavassa sessiossa (TS095). Maailmankongressi pidetään Wienin messu- ja kongressikeskuksessa.

Lisätietoa:
http://2012.itsworldcongress.com

12.7.2012 Infotriplan liikennetieto asuntomessuilla

Infotripla Oy on mukana Tekesin Smart House -teltassa Asuntomessuilla heinä-elokuussa Tampereen Vuoreksessa. Infotriplan messuilla esittelemällä ratkaisulla asukkaille mahdollistetaan helppokäyttöisesti ja vaivattomasti asuinalueen ja asukkaiden tarpeiden mukainen liikenteen tilannetieto arjen toimintojen ytimeen.

Lisätietoa:
www.infotripla.fi/asuntomessut/
www.tekes.fi/info/asuntomessut

15.5.2012 Suomen DATEXII-palvelu

Infotripla on julkaissut ensimmäisen suomalaisen DATEXII-standardin mukaisen datapalvelun, josta esim. informaaiopalveluiden kehittäjät voivat saada tieliikenteen ajantasaisen tilannekuvan datana helposti hyödynnettävässä muodossa.

Lisätietoja www.datex2.eu ja www.datex2.fi.

1.2.2012 Infotriplalle AAA-luottoluokitus

Infotripla Oy on korkeimmassa AAA -luottoluokassa (Soliditet 2012). Kriteerit täyttää ainoastaan 3,5 % suomalaisista yrityksistä.

23.9.2011 Infotripla kehittää monipalvelua

Älyliikenteen avaintoimijat kehittävät yhteistyössä täysin uudenlaista Vedia-monipalvelua. Lisätietoja.

5.5.2011 Oulunliikenne.fi avattu

Uudistunut Oulunliikenne.fi, eli Oulun seudun liikennetietopalvelu on julkistettu. Palvelun tuottaa Infotripla Oy.

4.5.2011 Google Transit Oulun seudulle

GoogleTransit joukkoliikenteen reittiopas on otettu käyttöön Oulun seudulla joukkoliikenteen toimijoiden, Googlen ja Infotriplan yhteistyönä. Bussiliikenteen reittiohjeet ja aikataulut löytyvät nyt  Googlen palveluista (mm. Google Maps) sekä Oulunliikenne.fi -palvelusta.

26.11.2010 Ouluun liikennetietopalvelu

Infotripla Oy toteuttaa Oulun seudulle kattavan  liikenteen informaatiopalvelun. Työn toimeksiantajat ovat Oulun kaupunki, Oulun seutu sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Palvelu avataan keväällä 2011.

5.10.2010 Maailmankonferenssi 2010

Infotriplan ja sen kumppaneiden ratkaisuja esitellään ITS World 2010-konferenssissa Busanissa Etelä-Koreassa lokakuun lopussa. Esillä ovat älykkääseen pysäköinti-informaatioon (PGI) ja älykkääseen liikenne- ja kelitiedon keruuseen ja jakeluun (WisafeCar) liittyvät hankkeet. 

21.9.2009 Real Time Finland-tilannekuva

Infotripla on tuottanut ÄLLI-ohjelmassaReal Time Finland -sovelluksen viranomaisten käyttöön. Järjestelmä kerää ja visualisoi ajantasaista dataa eri liikennemuodoista ja säähavainnoista.

1.7.2009 WiSafeCar käynnistyy

Infotripla on mukana kansainvälisessä t&k -hankkeessa  Wireless Traffic Safety Network Between Cars (WiSafeCar). Hankkeessa kehitetään  tieto- ja liikenneturvallisuutta parantavaa tekniikkaa ja menetelmiä.

16.1.2009 Digitraffic avattu

Tiehallinto on julkistanut Digitraffic-palvelun, jonka kautta on saatavissa eri menetelmillä kerättyä  liikenteen sujuvuustietoa Suomen runkoverkolta. Palvelun tuottavat Infotripla Oy ja Gofore Oy.

18.12.2008 Infotripla TRITS-verkostossa

Infotripla on mukana TRITS:ssa (Tampere Region ITS). TRITS on  Tampereen seudun älykkään liikenteen toimialan yhteistyöorganisaatio.

29.9.2008 ITS Finlandille toiminnanjohtaja

Kimmo Ylisiurunen on ITS Finland ry:n uusi toiminnanjohtaja. Ylisiurunen jatkaa edelleen työskentelyään myös Infotripla Oy:ssa.

24.9.2008 CARLINK testeihin

Infotripla on mukana toteuttamassa ja testaamassa autojen välistä tietoverkkoa kansainvälisessä CARLINK-hankkeessa. Ks. Digitodayn uutinen 

30.11.2007 LiikenneNyt -palvelu avattu

Infotripla Oy esitteli uuden LiikenneNyt -verkkopalvelunsa. Palvelu tarjoaa keskitetysti kaiken tärkeän tiedon ensi vaiheessa Tampereen kaupunkiseudun liikenteestä. Tampereen kaupungin tiedote

Menestystarina

2014 – Smart City -tuoteportfolio

Kaupunkien liikenteen älykkäät ratkaisut paketoituina, joustavina ja käyttötarkoituksen mukaan käyttöön otettavina. Katso Smart Cities.

2013 - Joukkoliikenteen uuden sukupolven ratkaisut 2.0

Joukkoliikenteen uuden sukupolven tuotteet ja ratkaisut standardeista rajapintatuotteista multimodaaliseen reittioppaaseen. Katso Oulunliikenne.fi ja avoin data.

2012 - Datex2.fi

Suomen tieliikenneinformaation standardoitu jakeluratkaisu palveluiden kehittäjille ja tuottajille. Asiakkaina jo nyt merkittäviä globaaleja toimijoita. Katso Datex2.fi.

2011 - Oulunliikenne.fi

Kaupunkiseudun liikkumista tukeva informaatiopalveluportaali, jossa alueen tärkeimmät liikenteen palvelut yhden luukun periaatteella. Mukana mm. suomen ensimmäinen, uuden sukupolven Google Transit -reittiopasratkaisu. Katso Oulunliikenne.fi.

2010 - Liikenteen lyhyen ajan ennustemenetelmä

Lyhyen ajan ennustemenetelmäkehitys tulevien palveluiden käyttöön. Tuloksia käytössä yrityksen kehittämissä palveluratkaisuissa mm. Oulunliikenne.fi -palvelussa.

2009 - Carlink

Ajoneuvojen ja ajoneuvon ja taustajärjestelmien välisen tiedonsiirron pilotointi tiesäähavaintotietojen välittämiseksi. Palkittu CELTIC -hanke, jossa kaupallisen verkon rinnakkainen hyödyntäminen taustajärjestelmän ja ajoneuvojen välillä avaa joustavat mahdollisuudet tulevaisuuden palvelumalleille.

2008 - Digitraffic

Liikenneviraston reaaliaikaisen liikennetiedon jakelu- ja raportointipalvelu. 24/7 -palveluperiaatteella toimitettu tiedon analysointi, raportointi ja kolma sien osapuolien palvelurajapintaratkaisu asiakaspalveluineen. Palvelun uptime vuodesta 2008 alkaen yli 99,7 % (huoltoajat huomioiden). Katso www.liikennevirasto.fi/digitraffic.

2007 - LiikenneNyt

LiikenneNyt -palvelukonsepti – suomen ensimmäinen kaupunkiseutujen liikkumista tukeva liikenneinformaatioportaaliratkaisu. Ratkaisua monistettu ja jalostettu menestyksellä usealle suomalaiselle kaupunkiseudulle. Katso LiikenneNyt.fi.

2006 - FCD-Info

Suomen ensimmäinen ns. kelluvien anturiajoneuvojen ratkaisu liikenneinformaation tuottamiseksi. Ratkaisua hyödynnetty muissa suomalaisissa ratkaisuissa. Ratkaisu yhä menestyksellä tuotantokäytössä.

2005 - Livainfo

Suomen – jopa Euroopan – ensimmäinen ratkaisu liikennevalojärjestelmän tuottamien tietojen hyödyntämiseksi liikenneinformaation tuottamiseksi. Ratkaisua hyödynnetty menestyksellä useissa suomalaisissa kaupungeissa sekä liikennevalojärjestelmien kehityksessä. Ratkaisu yhä menestyksellä tuotantokäytössä.

2004 - Johonki

Suomen ensimmäinen joukkoliikenteen henkilökohtainen käyttäjän tarpeiden mukaan räätälöityvä informaatiopalvelu. Ratkaisua hyödynnetty muissa suomalaisissa henkilökohtaisissa joukkoliikenneinformaatiopalveluratkaisuissa.

2003 - Innovaatio

Lähtölaukaus suomalaiselle älyliikenteen palvelumallille – Infotripla aloitti täysipäiväiväisen innovoinnin